top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES dla serwisu MIOS SECOND HAND SHOP

 

1. [PREAMBUŁA]

 1. Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszej strony internetowej oraz jej podstron („Użytkownicy”).
  Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego MIOS SECOND HAND SHOP

 2. W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego („Usługi” lub „Usługa”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

 3. Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, dokonywane w związku z świadczeniem Usług.

 4. Podstawowym celem przetwarzania danych jest optymalizacja funkcjonalności Serwisu i Usług tak, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w najprostszy, najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny sposób.

 

2. [ADMINISTRACJA DANYMI]

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma MIOS Katarzyna Masłowska z siedzibą w 1 Maja 128, 44-325 Mszana, wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 6472602181, REGON: 524821990 (dalej: „Administrator”).

 2. Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez Administratora.

 

3. [WYKORZYSTYWANIE DANYCH]

 1. Wszystkie dane osobowe zbierane na stronie internetowej MIOS SECOND HAND są wykorzystywane w niezbędnym zakresie wyłącznie do technicznego administrowania witryną, indywidualnego wsparcia, administracji użytkownika oraz do marketingu i wysyłki zamówionych towarów.

 2. Dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres email, a także adres dostawy i numer telefonu użytkownik podaje dobrowolnie, ale są one niezbędne przede wszystkim do:
  zawarcia z nim umowy sprzedaży oraz obsługi i realizacji zamówienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez czas trwania zawartej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
  wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym: wystawienia i przechowywania imiennego dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) – przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumenty.

    3. Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych

      osobowych. Jednakże
      odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia
        Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez Administratora.

 

4. [BEZPIECZEŃSTWO DANYCH]

 1. Administrator danych może przekazać dane użytkowników innym firmom, z którymi współpracuje, tj.: firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom hostingowym (przechowują dla nas dane na swoich serwerach).

 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

5. [PLIKI COOKIES]

 1. Administrator stosuje pliki tekstowe “cookies”. „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (shoper.pl) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Serwisu na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

 2. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:

        sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
        Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu,
        wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Serwisu;

        stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
        Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez
        Użytkownika.
    3. Administrator stosuje mechanizm plików cookies w celach:
        ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji
        Użytkownika, dzięki czemu produkt dodany raz do koszyka, nie zniknie po
        zmianie podstrony.
    4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
        (np. Firefox, Google Chrome) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików
        „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie
        i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając
        warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do
        urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za
        pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać
        zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
        obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź                    informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika.
       Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”
       dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. Zezwolenie użytkownika na umieszczanie plików „cookies” w przeglądarce urządzenia jest dobrowolne, jednak ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na tej stronie internetowej.

 2. Strona wykorzystuje narzędzie Google Analytics (dane gromadzone przez Google Inc. z siedzibą w USA) do celów statystycznych oraz analitycznych związanych z podnoszeniem jakości świadczonych usług. Dane nie są udostępnianie innym podmiotom.

 

6. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Zmieniamy się na dla Państwa na lepsze, dlatego w przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby by chronić Państwa dane. Wówczas będziemy zmuszeni do aktualizacji naszej polityki prywatności, o czym oczywiście Państwa poinformujemy.

 2. Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.

bottom of page