top of page

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego MIOS SECOND HAND SHOP 

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§1 Definicje
§2 Kontakt ze Sprzedawcą
§3 Wymogi techniczne
§4 Zakupy w Sklepie
§5 Płatności
§6 Realizacja zamówienia
§7 Prawo odstąpienia od umowy
§8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§9 Reklamacje
§10 Dane osobowe
§11 Zastrzeżenia

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy MIOS Second Hand prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.miosecondhand.com
Sprzedawca – Katarzyna Masłowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MIOS Katarzyna Masłowska, NIP 6472602181, REGON 524821990, ul. 1 Maja 128, 44-325 Mszana.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres korespondencyjny do biura obsługi klienta: ul. 1 Maja 128, 44-325 Mszana,

 2. Adres e-mail: mios.secondhand@gmail.com

 3. Telefon: 733 936 637

 4. Adres do zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy oraz adres, na który należy wysłać reklamowaną rzecz: ul. 1 Maja 128, 44-325 Mszana (informacje o preferowanej formie zwrotu w § 7).
   

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu,

 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail, którego adres należy podać podczas składania i opłacania zamówienia.
.

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar (ceny brutto).

 2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się widoczne w Sklepie: cena za towar oraz (jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie) koszty dostawy towaru.

 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

 4. Po dodaniu towaru do koszyka Kupujący wybiera dostępne w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 7. Kupujący może dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podanie swoich danych przy każdym zamówieniu.
   

§5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

  1. płatnością manualną na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. za pośrednictwem platformy płatniczej:

 • FONDY (przelew natychmiastowy, blik, karta płatnicza)

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej FONDY, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku wyboru niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad, przy czym za wady rzeczy nie są traktowane niedoskonałości rzeczy opisane w ofercie, które są związane ze specyfiką zakupionego towaru (rzeczy używane).

 2. Termin realizacji (wysyłki) zamówienia wynosi 3 Dni roboczych.

 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie z góry, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost

  2. do paczkomatów InPost

  3.  z odbiorem osobistym w siedzibie firmy - ul. 1 Maja 128, 44-325 Mszana.
    

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru,

  2. w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 3. Skorzystanie przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy jest uzależnione od poinformowania Sprzedawcy, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w sieci, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres mios.secondhand@gmail.com.

 6. W przypadku zakupu przez Kupującego kilku produktów objętych promocją, polegającą na przyznaniu rabatu przy zakupie kilku produktów, możliwy jest zwrot wyłącznie całości zamówienia. W takim wypadku zwrot części zamówienia objętego promocją nie będzie przyjmowany.
   

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 2. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: MIOS Katarzyna Masłowska, ul. 1 Maja 128, 44-325 Mszana, tel. 733 936 637, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 5. Preferowana forma wysyłki zwrotu: InPost Paczkomat. Paczkę można nadać w paczkomacie za pośrednictwem strony https://inpost.pl/SzybkieNadania/, wybierając opcję "Paczkomat lub PaczkoPunkt -> Paczkomat".

 6. W przypadku nadania zwrotu przesyłką InPost, konieczne jest podanie numeru telefonu Sprzedającego (tel. 733 936 637). W innym wypadku paczka z nadanym zwrotem może wrócić do nadawcy. W takim wypadku koszt ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

 7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 8. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
   

§8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
    

§9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.

 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

  4. żądać usunięcia wady.

 3. Reklamacja powinna być złożona na adres pocztowy lub adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

 4. Jeśli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres wskazany w § 2 pkt 4 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 5. W przypadku nadania zwrotu przesyłką InPost, konieczne jest podanie numeru telefonu Sprzedającego (tel. 733 936 637). W innym wypadku paczka z nadanym zwrotem może wrócić do nadawcy. W takim wypadku koszt ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o skorzystaniu z prawa do reklamacji, a w przypadku gdy dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy wadliwego towaru.
   

§10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych znajdują się w dostępnej w Sklepie zakładce – Polityka prywatności.
   

§11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

bottom of page